Opbyg et fælles sprog

Hele landet
4 - 100 personer
Indendørs
3 timer
Året rundt

Personantal er vejledende og tid er fra 3 timer 

De fleste svar og løsninger på komplekse problemstillinger findes allerede iblandt jeres medarbejdere, men der kan være lang vej fra de gode tanker og idéer i maskinrummet til lederens skrivebord. Ved at bruge en anderledes kommunikationsform, hvor medarbejderne fra de enkelte afdelinger og teams får mulighed for at bidrage anderledes og aktivt, kan I trække på en langt større kapacitet og viden. 

En stærk og alsidig kommunikationsform

LEGO® SERIOUS PLAY® er en kommunikationsform, der på flere måder adskiller sig positivt fra andre, blandt andet ved at fremme nærværet og gøre dialogen nemmere. Metoden bygger på en overbevisning om, at alle i organisationen kan bidrage til bedre beslutninger, løsninger og resultater - ansvarsniveau, fagområde, nationalitet og kultur er ikke afgørende. 

Værktøjet har mange anvendelsesmuligheder; brug den eksempelvis i jeres arbejde med målsætning og strategi, vidensdeling og kommunikation, proces- eller produktudvikling, idégenerering og brainstorming samt kultur- og forandringsprocesser.

Multinational og vanebrydende

En særlig styrke er værktøjets multinationale appel og vanebrydende egenskaber, der går på tværs af sprog- og kulturforskelle. Med LEGO® SERIOUS PLAY® har I muligheden for at udfordre hverdagens vanemønstre, og hjælpe nytænkning og fælles sprog på vej. Det er en stor fordel for virksomheder og koncerner med flere forskellige nationaliteter, men også selvom I har samme modersmål, er der mange måder at opfatte og forstå på. Et fælles sprog er for alle vejen til øget effektivitet og større arbejdsglæde.  

Forstå hvordan I overskuer mere

Selvom vi godt ved, at vores hjerner arbejder og påvirkes forskelligt, er ord og oversigter stadig vores foretrukne måde at kommunikere på. Vi ønsker at skabe klarhed og overblik, men oplever alt for ofte, at forståelsen og forandringen udebliver - til stor frustration for alle. LEGO® SERIOUS PLAY® bryder med den ensidige form og rammer os både visuelt, auditivt og kinæstetisk. Med brugen af LEGO® klodser får tanker og idéer facon, og dialogen bliver konstruktiv og håndgribelig. Fælles LEGO® landskaber skaber et unikt og flerdimensionelt overblik, der aktivt gør det komplekse mere enkelt for vores hjerne at forstå og overskue.

Innovation og kreativitet

Helt enkelt bruger I LEGO® klodser til at kommunikere, videndele og problemløse gennem en struktureret proces. Når I bygger, er alle på samme niveau, og I kommer hurtigt over den kommunikationsbarriere, der måske begrænser jer i det daglige. Metoden åbner op for innovation og kreativitet og skaber en konstruktiv refleksion. Flowet tillader jer at slippe hverdagen for en stund og virkelig være til stede i nuet. Den umiddelbare intuition, der naturligt præger processen, har stor værdi.  

LEGO® SERIOUS PLAY® proces

Der vil altid være tale om et skræddersyet forløb, når vi taler om LEGO® SERIOUS PLAY®. Jeres problemstilling eller udviklingsønske er helt specifikt, og det skal vi kende til, før vi kan anbefale det rette forløb. Typisk har en sådan proces en varighed af 3-4 timer, som tilrettelægges til den enkelte situation.

Oprindelse og historik

Idéen til LEGO® SERIOUS PLAY® opstod tilbage i 1996, hvor tidligere LEGO Group direktør og ejer Kjeld Kirk Kristiansen i et kreativt samarbejde med de to professorer Johan Roos og Bart Victor fra IMD i Schweiz udforskede alternative strategiværktøjer og systemer:

- The LEGO® SERIOUS PLAY® methodology is an innovative process designed to enhance innovation and business performance. Based on research which shows that this kind of hands-on, minds-on learning produces a deeper, more meaningful understanding of the world and its possibilities, the LEGO® SERIOUS PLAY® methodology deepens the reflection process and supports an effective dialogue - for everyone in the organization.

Sikkerhed er vores 1. prioritet

Vi passer rigtig godt på jer. Fysisk og mentalt er jeres sikkerhed altid vores 1. prioritet. Det gør vi os umage med, at I kan se, høre og mærke.

Her bruger vi LEGO® SERIOUS PLAY®

Vi hjælper dig på vej

Instagram icon
Linkedin icon
Youtube icon