Oplev resultaterne af værdifuldt samarbejde

Insights® leverer lærings- og udviklingsløsninger, der hjælper virksomheder verden over med at få det bedste frem i ledere, teams og medarbejdere. De tilbyder en række målrettede profiltyper, der kan afhjælpe mange forskellige udfordringer på alle niveauer i organisationen. Med sin tilstedeværelse i over 40 lande og med profiler på lige så mange sprog, er Insights® det profilunivers med den største, globale rækkevidde. Netop den globale tilstedeværelse imødekommer virksomhedernes behov for at have et velfungerende samarbejde på tværs af både kulturer og landegrænser. En personprofil, der tager højde for modersmål og nationalkultur, giver den enkelte en langt stærkere profilrapport, som kommer virksomheden til gode i den organisatoriske udvikling. I vores partnerskab med Insights® har vi særligt fokus på at skabe langtidsholdbare resultater inden for teamwork og teameffektivitet.  

Derfor har vi fokus på teamwork i CoastZone

Teams med et stærkt samarbejde er mere engagerede, arbejder hårdere, føler større tilfredshed med deres arbejde og oplever færre interne konflikter. Det er blot nogle af årsagerne til, at stærke teams er en forudsætning for forretningsmæssig succes. Når vi arbejder med teams, er bevidsthed og selvindsigt det første, vi beskæftiger os med. En personprofil giver hvert enkelt teammedlem mulighed for at forstå sig selv og sine kollegaer, herunder hvordan de forskellige profiler foretrækker at arbejde, og hvilken betydning det har for både trivsel og resultater. Vi sætter fokus på dét, der har størst indvirkning på jeres teamsucces og præstationsevne. Organisationer med velfungerende teams oplever øget medarbejderengagement, større produktivitet og bedre problemløsning på arbejdspladsen.

Fra Insights® viden til hverdagspraksis i dit team 

Inden vi bevæger os længere ind i det fantastiske læringsunivers, som Insights® er, vil vi gerne understrege, at dét, der skal gøre en forskel i jeres hverdag, er den måde, I bruger jeres viden på; jeres handlinger og adfærd i hverdagen. En personprofil er et stærkt, personligt kompas i samarbejdet med andre, men indsigterne ændrer ikke automatisk jeres adfærd. Det er faktisk et stort arbejde at bryde med indgroede tanke- og vanemønstre, og i CoastZone er det vores erfaring, at aktiv læring har den bedste effekt og dybeste forankring, når vi vil lære og udvikle os som mennesker og teams. Derfor bygger alle vores personprofil forløb på en kombination af teori og praksis samt personlige og fælles erfaringer. 

Kom i gang med at udvikle og træne adfærd

Der er altid tale om et skræddersyet forløb, når det gælder udvikling med brug af profilværktøjer, og i tæt dialog planlægger vi jeres forløb. Vi har til inspiration sammensat en dag, hvor I gør jer konkrete erfaringer i at omsætte jeres viden fra Insights® profiler til konkrete handlinger. Vi hjælper jer med at komme hele vejen rundt om de unikke muligheder, der ligger i netop jeres teamsammensætning og finde ind til styrken i jeres forskelligheder. Kontakt os direkte eller læs mere om den aktive Insights® workshop her.

Her kan Insights® gøre en forskel i din virksomhed

At udvikle sine medarbejdere og ruste organisationen til at håndtere den virkelighed, der forandrer sig hurtigere end nogensinde før, er en forudsætning for at drive en sund virksomhed. Ikke uden grund er personprofiler et populært værktøj, når vi vil skabe udvikling eller står over for forandringer, og Insights® hjælper som nævnt på en lang række forretningsområder og organisationsniveauer. Her får du eksempler på, hvor personprofiler kan give den selvindsigt, der er behov for:

Medarbejderudvikling

Viden om egne styrker og udviklingspunkter giver dig en større tro på dine evner og øger din produktivitet. Din kommunikation med kollegaer forbedres og friktionen mellem jer mindskes. 

Lederudvikling 

Med en større selvbevidsthed som leder forstår du, hvilken indvirkning du har på andre. Du lærer at tilpasse din ledelsesstil for bedre at motivere og coache dine medarbejdere og teams. Personprofiler kan være dét, der giver liv til jeres lederudviklingsprogrammer.

Samarbejde i nye og etablerede teams

Når du som teammedlem ved, hvordan dine kollegaer foretrækker at arbejde og kommunikere, er det meget nemmere at spille hinanden gode. Det giver jer en bedre forståelse af teamdynamikken, som er et vigtigt skridt på vejen mod at blive et højtydende team.

Virksomhedskultur og værdier

De personlige indsigter gør det muligt at identificere dine egne værdier og sætte dem ind i din arbejdsrolle og organisation. Når dine værdier stemmer overens med virksomhedens værdier, er det i høj grad muligt for dig at bidrage positivt til virksomhedskulturen.

Kort om Insights® profilrapport og model

Insights® profilerne bygger på Jungs teori om det bevidste og ubevidste i vores psyke. Præcision, enkelhed og farverne ildrød, solgul, skovgrøn og havblå er kendetegnende og gennemgående elementer i både profilrapporter og læringsforløb. De 4 farver dækker over specifikke karaktertræk, som vi alle har i større eller mindre grad, og den unikke sammensætning klarlægges i en dybdegående profilrapport via systemets online evaluator. Resultatet er en intuitiv rapport, der tydeligt definerer styrker, svagheder og blinde vinkler i den enkelte personlighed. De personlige indsigter og udviklingstiltag formidles i et letforståeligt sprog, som underbygges af de 4 farver.

Kort om forskellige Insights® løsninger

Insights® har flere forskellige løsninger med hvert sit målrettede fokus. Alle løsninger tager udgangspunkt i ovenstående model, og det højtudviklede system giver adgang til en række unikke profilrapporter. Her får du de korte og konkrete svar på, hvorfor du bør overveje en Insights® profil:

Insights Discovery® Medarbejderengagement

En anerkendt undersøgelse afslører, at det på verdensplan kun er 13% af medarbejderne i en virksomhed, der ser sig selv som virkeligt engagerede. Manglende engagement påvirker både produktivitet, rentabilitet, medarbejderloyalitet, fravær og sikkerhed. Derfor giver det forretningsmæssigt god mening at engagere sine medarbejdere. En af de bedste måder at øge engagementet på, er ved at fokusere på det enkelte individ. Her er en Insights Discovery® profil ideel, fordi den gør udviklingsprocessen personlig, konkret og kontinuerlig. Medarbejderen får gennem denne profil en større grad af selvindsigt, og bliver således mere bevidst om, hvad der booster engagement, og hvad der står i vejen for det.

Insights Discovery® Teamwork

Organisationer må løbende omstrukturere og genopfinde sig selv for at klare sig i en stadigt mere krævende og uforudsigelig verden. Det er grunden til, at højtydende teams er helt uundværlige for at opnå og fastholde succes som organisation. Denne profil hjælper teammedlemmer med at forstå sig selv og andre; hvorfor nogen vælger at arbejde på en bestemt måde, imens andre vælger noget andet - og hvilken betydning det har for den overordnede teameffektivitet. Praktisk anvendelse af denne viden bidrager til bedre relationer mellem kolleger, der arbejder tæt sammen, hvilket smitter positivt af på både produktivitet, kommunikation og målrettethed. Når de daglige interaktioner forbedres, viser effekten sig nærmest med det samme i alle dele af organisationen.

Insights Discovery® Ledelsesudvikling

Næsten 90% af en række adspurgte virksomhedsledere betegner ledelse som den største udfordring. Under 10% føler sig rustede til at tage fat på de mangelfulde lederevner. Særligt generationskløfterne skaber i dag store udfordringer, og uden en dyberegående forståelse for denne problematik, er det svært at tiltrække, fastholde, forstå og lede medarbejdere. Der hviler et stort ansvar på lederens skuldre, og det kræver en høj grad af selvindsigt. Denne profil danner et tydeligt selvbillede, og belyser blandt andet de relationer, som lederen har til sine medarbejdere. For en god leder er nødt til at kunne tilpasse sin stil til den enkelte medarbejder for at lykkes med strategier og mål. Programmet har fokus på virkelige situationer, og kan anvendes i praksis fra dag ét.

Insights Discovery® Salg og service

Det personlige salg er ikke gået af mode - tværtimod forventer forbrugere i dag en endnu højere grad af personlighed. Det er afgørende for din forretning at pleje den autentiske relation til dine kunder, og opbygge en ægte, menneskelige forbindelse for at skabe de ønskede resultater i dit salgsteam - både på den korte og den lange bane. Ikke to salgssamtaler er ens, og denne profil gør dig i stand til at se personen bag kunden, tilpasse din tilgang og arbejde aktivt med den indflydelse, du har på dine kunder. Som sælger får du et solidt og smidigt sæt færdigheder, så du kan imødekomme kundernes forskellige behov, forventninger, præferencer og udfordringer.

Vi giver jer uforpligtende vores anbefalinger

Det kan være lidt af en jungle at finde rundt i de forskellige profiltyper og udbydere, og vi opfordrer altid til at undersøge mulighederne grundigt, før I vælger en løsning. Vælger I en dialog med os, forpligter den jer ikke til et samarbejde - det vigtigste for et succesfuldt forløb er, at du og dit team finder den samarbejdspartner, der er rigtig for jer. Vores anbefalinger vil bero på en grundig analyse af jeres konkrete behov og indsigt i den udvikling, I gerne vil skabe. I jeres proces med at blive klogere på profiltyper, muligheder og samarbejdspartnere, vil vi gerne dele en væsentlig erfaring allerede nu: En personprofil ændrer ikke automatisk adfærd - det gør praktisk træning og en proaktiv indsats.

Play button

Niels Valcarengh Vangsø

Business Unit Manager
Jeg kunne meget tydeligt se og høre, at teamet bevidst eller ubevidst brugte de nye værktøjer i vores efterfølgende dialog og arbejde sammen. Jeg gik fra dagen med en god oplevelse, og den røde tråd igennem teori og praktiske øvelser, hvor deltagerne trak på deres ny-tillærte viden, gav mig tro på, at vi er på rette vej. Endnu en gang tak for gode og udbytterige dage.

Inger Dittmann

Oversygeplejerske, Lukashuset

Derfor er vi Insights® partner

I vores arbejde med mennesker er det helt afgørende at have de bedste og mest anerkendte værktøjer til rådighed. Når det gælder profilværktøjer, er Insights® førende på markedet, og vores partnerskab er udtryk for den passion, vi deler for udvikling af mennesker, teams og virksomheder. Vi ved, at når viden fra Insights® profiler, omsættes gennem aktiv læring, som vi i CoastZone er kendt for, bliver udviklingsrejsen fantastisk!

Her bruger vi Insights®

Vi hjælper dig på vej

Instagram icon
Linkedin icon
Youtube icon