Synergi mellem mennesker

Et High Performance Team er en sammensmeltning af mennesker, der forstår at skabe og udnytte synergi. Det er et team, der ikke blot peaker i perioder, men formår at fastholde resultater på et højt niveau - også i svære tider. Alle teammedlemmer arbejder mod klart definerede fælles mål og kender hinandens svage og stærke sider. De dyrker det positive gruppepres og holder hinanden ansvarlige. Det tætte samarbejde betyder, at teamets output er markant højere end de input, det enkelte teammedlem kan levere på egen hånd: 1 + 1 = 3. High Performance Team tanken er CoastZones grundfilosofi.

High Performance Team tanken er for alle

At opbygge et High Performance Team er ikke forbeholdt nogle få teams - det er noget, alle teams kan gøre med den rette indstilling og proaktivitet. Det er en filosofi, som alle kan tage til sig - et fælles sprog, som alle teams kan lære at bruge.

High Performance Team tanken kort fortalt

 • En sammensmeltning af mennesker, der forstår at skabe og udnytte synergi
 • Alle arbejder mod samme fælles mål
 • Alle kender hinandens styrker og begrænsninger
 • Summen af teamets arbejde er højere end den enkeltes indsats: 1 + 1 = 3
 • Teamet er i stand til at fastholde resultater på et højt niveau - også i svære tider

Det kræver en god forståelse for de ressourcer, der allerede er tilstede i teamet og et nuanceret billede af de ressourcer, som teamet optimalt bør råde over. Lyder det som en positiv rejse for dig og dit team, tager vi en god snak om, hvad der giver mest mening for jer.

Er det relevant for mig og mit team?

Der er mange måder at skubbe til vante arbejdsrutiner og sætte gang i en positiv bevægelse mod noget nyt. Tilbuddene er mange og gør det ofte svært at vælge. For hvad er egentlig relevant? Hvad vil reelt have en varig effekt? Hvad er det rigtige for netop mig og mit team? Måske kan du komme det lidt nærmere med disse spørgsmål: 

Spørg dig selv

 • Udnytter vi alle kompetencer i vores team?
 • Er vores forskelligheder en styrke eller en udfordring?
 • Bygger vores samarbejde på tillid og respekt?
 • Har vi et sæt fælles spilleregler?
 • Er vores rollefordeling klar og hensigtsmæssig?
 • Tager alle lige meget ejerskab for vores fælles mål?

Gennem aktiv læring øger vi jeres udbytte

I udviklingen af teams bruger vi aktiv læring, også kaldet experiential learning. Vi arbejder med jeres forståelse af de bagvedliggende teorier, skaber rammerne om praktisk træning af samarbejdet og bygger videre på jeres egne refleksioner. Gennem målrettede øvelser aktiverer vi jeres forskelligheder, og gør jer klogere på hinanden og jeres muligheder som team. Vi drager konkrete paralleller til jeres hverdag og klarlægger udviklingsområder såvel som styrker. Vi bruger aktiv læring af én eneste årsag: At øge og forankre jeres udbytte! Praksis + refleksion = erfaring + udvikling.

Hvad giver mening for dig og dit team?

High Performance Team tanken er i spil, hver gang vi arbejder med teams - nogle gange som en skjult reference, andre gange som det centrale omdrejningspunkt. Vil I gerne i gang med at udvikle jer med afsæt i High Performance Team tanken, har vi sammensat nogle gennemprøvede forløb, der giver mulighed for det. Vi tager altid udgangspunkt i jer - medarbejderne, teamet, virksomheden og situationen - og tilrettelægger det forløb, der giver mest mening og værdi. I får viden om og erfaringer med best practise inden for udvikling af teams - det vil sige internationalt anerkendte værktøjer og teorier samt vores arbejde med tusindvis af teams siden 2004.

Klik på de røde overskrifter og få konkrete eksempler og programmer på, hvordan vi bruger High Performance Team tanken i udvikling af samarbejde:

Det nye team: Er I et nyt team eller er udvikling af teamwork nyt for jer?

I et nyt team skal mange ting fordeles og falde på plads - både opgaver og processer, relationer og roller. For at etablere et godt og resultatskabende samarbejde har I brug for viden om hinanden. Vi har sammensat et forløb, der tager hånd om nyopstartede teams og teams, hvor det er nyt at tale om udvikling på fælles niveau. Vi møder jer der, hvor I er, og arbejder ud fra de vilkår, behov og mål, der er jeres.

Det etablerede team: Vil I gerne i mål med flere og bedre resultater?

Genkender du det: Fagligt kender I hinanden. I har styr på, hvem der kan hvad og hvem, der gør hvad. I er veletablerede og velproducerende som team. Men måske har den aftalte rutine brug for et servicetjek? Brug for nye øjne? Alle teams har adgang til et større potentiale - muligheden for at skabe bedre resultater, få mere overskud og større arbejdsglæde. Vi har sammensat et forløb, hvor I kan prøve jeres potentiale af. 

Skræddersyede løsninger på alle niveauer

Som sagt er I som team altid omdrejningspunkt, når vi i tæt samarbejde lægger en plan for jeres udvikling. Uanset hvor I står, og hvor I gerne vil hen, kan vi hjælpe jer med at definere målet og vejen derhen. Det har klare fordele at splitte udviklingsprocessen op i mindre bidder. Dels gør det forløbet nemmere at overskue for den enkelte og fastholde fokus og koncentration, dels giver det mulighed for at afprøve og vurdere på erfaringer og metoder i egne rammer mellem de enkelte træningssessioner. Du og dit team kan være sikre på rådgivning, der taler direkte ind i jeres specifikke behov og helt lavpraktisk tager højde for jeres hverdag.

Mand i blå skjorte holder motiverende oplæg for en gruppe mennesker som en del af High Performance Challenge
Mennesker der i fællesskab balancerer en lang pind på deres pegefingre under en indendørs aktivitet
Mand i blå skjorte holder motiverende oplæg for en gruppe mennesker som en del af High Performance Challenge
Play button

Henrik Møller

Consultant | Partner
Der var en rigtig god balance mellem det faglige indhold, teambuilding og løbende feedback på det, vi havde gennemgået. Vores konsulent faciliterede dagen på en professionel og god måde - med glimt i øjet.

Kathe Errity

Senior Assistant, Novo Nordisk

Her bruger vi High Performance Team tanken

Vi hjælper dig på vej

Instagram icon
Linkedin icon
Youtube icon