Kortlæg vejen til målet

Hele landet
1 - 100 personer
Indendørs
4 timer
Året rundt

Personantal er vejledende og tid er fra 4 timer 

Lifting the lives of 7 million people! Det var det personlige mål for den britiske forfatter og foredragsholder Brian Mayne, da han udviklede Goal Mapping. Målet var ambitiøst, men også en ideel mulighed for at teste virkningen af det målsætningsværktøj, der nu er kendt over det meste af verden. Ifølge ham kan du påvirke dit livssyn, din tro på dig selv og dine handlinger: 

- Success is learning how to steer the natural changes of life towards the things that you desire, er Maynes filosofi.

Mål er vores fyrtårne

Har I som team eller virksomhed forsøgt at nå et fælles mål, men oplevet, at I ret hurtigt løber i hver sin retning? Det handler om at skabe udvikling og lykkes med forandring. Goal Mapping nøjes ikke bare med at definere det fælles mål - værktøjet kortlægger også alle indsatser. Se det sådan her: Du og dit team befinder jer i en båd på et ocean fuld af muligheder, hvor forandringen vinde blæser uafbrudt. Målene er jeres fyrtårne, der hjælper jer med at holde kursen, og jeres opgave er hele tiden at sætte sejlene, så båden opnår fart og stabilitet.

Bryd med gamle vaner

De fleste af os har prøvet at sætte et personligt mål; måske leve sundere, stoppe med at ryge, arbejde mindre og være mere sammen med børnene. Vi ved godt, hvor svært det er at fastholde motivationen og virkelig bryde med de gamle vaner. I teamsammenhæng er det ikke bare dig, der skal holde retning og motivation. Omvendt har I hinanden at trække på. Goal Mapping styrker jeres professionelle fællesskab, og gør jer i stand til at tænke og handle langt mere målrettet.

Fælles fremtidsbilleder og mindset

Det er altafgørende, at vi kan se målet for os. Udvikling kræver fokus, og når vi alle har travlt, forsvinder det nemt af syne. Ved at træne underbevidstheden og danne fælles fremtidsbilleder, skabes et langt stærkere mindset og I får overblik over hele rejsen; mål og delmål. Kun fantasien sætter grænser for, hvad I kan opnå, når I først lærer at sætte mål, og forstår at styre direkte mod dem i fællesskab.

Balance mellem tanke og handling

Det unikke ved Goal Mapping er måden, hvorpå underbevidstheden aktiveres. Begreber som The Winning Edge og DAC faktor (Drive, Attitude og Confidence) er i spil, og I opbygger teknikker, der skaber balance mellem hvad I tænker, og hvordan I handler. Samlet set giver det jer en uvurderlig indsigt i værdien af positiv tænkning. Med en konkret og operativ tilgang til jeres mål bliver I både mere effektive og finder større arbejdsglæde.

Goal Mapping proces

Der vil altid være tale om et skræddersyet forløb, når vi taler om Goal Mapping. Jeres mål er helt specifikt, og en væsentlig del af processen er nøgternt at hjælpe jer med at afdække detaljerne i det, I sigter efter. Med udgangspunkt i de aktuelle udfordringer, I oplever og de målsætninger, I har for fremtiden, rammesætter vi den tid og det tempo, der giver bedst mening i jeres hverdag.

Læs hvordan Siemens Gamesa Renewable Energy brugte Goal Mapping som en del af deres udviklingsforløb under temaet Sundhed og sammenhold.

Oprindelse og historik

Ifølge Brian Mayne lever vi i en verden, som forandrer sig hurtigere end nogensinde før. Mange mennesker føler sig fanget i en hvirvelvind af konstante og vedvarende forandringer, og flere ligefrem frygter forandringen. Men forandringer er hverken gode eller onde. Det er bare vinden, der blæser. Det er ikke muligt at bestemme retningen eller stoppe vinden, der blæser, men det er muligt at vælge, hvordan du vil sætte dine sejl. 

- I developed Goal Mapping to help you choose, set goals and achieve goals more easily and more successfully. Where traditional goal-setting techniques focus on left-brain words and endless repetition, Goal Mapping also uses imagery; the language of the subconscious. This unique ‘whole-brain’ approach is designed to connect your consciously chosen goals to your subconscious mind. Your subconscious works like a helpful autopilot, fortæller Mayne.

Sikkerhed er vores 1. prioritet

Vi passer rigtig godt på jer. Fysisk og mentalt er jeres sikkerhed altid vores 1. prioritet. Det gør vi os umage med, at I kan se, høre og mærke.

Her bruger vi Goal Mapping

Vi hjælper dig på vej

Instagram icon
Linkedin icon
Youtube icon