Den afgørende faktor

Samarbejde er uden sammenligning det stærkeste konkurrenceparameter i det moderne erhvervsliv - det er de fleste helt med på. Men selvom virksomheder i høj grad prioriterer samarbejde, er det for mange et område fuld af udfordringer. Ikke mindst fordi forudsætningerne for samarbejde hele tiden forandrer sig. Man kan med rette sige, at samarbejdets eneste konstant er behovet - for bevægelsen i og imellem mennesker er hele tiden på vej videre. Det gør det kun mere væsentligt at forfølge og forfine samarbejdet i din virksomhed kontinuerligt.

Større effektivitet og mere kvalitet via samarbejde

CoastZone har gennem mange år erfaret, hvordan virksomheder og teams, der prioriterer samarbejde højt, opnår et markant større udbytte af deres arbejde og en højere kvalitet i deres produkter. Det klassiske regnestykke på værdien af teamwork lyder: 1 + 1 = 3 eller mere. Omvendt bliver vi ikke bedre end vores enkelte dele, hvis vi glemmer, at det stærke samarbejde skal gå på tværs og gennemsyre hele arbejdsstyrken.

Vejen til vækst og konkurrencedygtighed

I et forløb med CoastZone får I helt konkrete metoder til at styrke og udvikle jeres samarbejde. I får skærpet jeres bevidsthed om hinanden, og lærer at bruge forskellighederne i jeres team optimalt. Selvom mange meninger kan være udfordrende, er de samtidig garant for den bredde og kvalitet, jeres samarbejde bør have. Vi hjælper jer blandt andet med at træne nærværende og konstruktive samtaler og bringe de fælles mål i fokus. Det er en rejse, hvor det effektive samarbejde bliver jeres vej til ny vækst og større konkurrencedygtighed.

3 almene udfordringer vi hjælper jer over

Når vi arbejder med teamwork, er det afgørende, at alle teammedlemmer har klare roller, er engagerede og motiverede samt bidrager til fællesskabet og teamets overordnede mål. Særligt 3 udfordringer spænder ofte ben for dette fokus, og dem hjælper vi dig og dit team med at bearbejde. Tag dig ikke af de fine ord - det er bare de faglige begreber og ikke dem, vi bruger, når vi mødes:

1. Distraktioner

Vi distraheres konstant af telefonen og indbakken. Disse er kognitive distraktioner, der især opstår i løbet af samtaler, hvor mange af os har tendens til at forsvinde fra nuet og i stedet tænke tilbage eller frem i tiden. Det sker, fordi vi ganske naturligt søger tilbage i en fælles historik; hvad plejer den anden at sige. Hvis vi har dårlige erfaringer, har vi tendens til at konstatere på forhånd, at budskabet fra den anden ikke er gyldigt. Ligeledes har vi tendens til at fremskrive vores egne slutninger på samtalen inde i hovedet.

Derved forsvinder vi fra den igangværende samtale, og befinder os et sted i fortiden eller fremtiden, hvor vi plotter det, vi selv vil svare. Denne type distraktion underminerer kommunikationen og derved samarbejdet. For at overkomme samtaledistraktioner skal vi øve os i at være nysgerrige og opmærksomme på hinanden. Vi skal overkomme trangen til at dømme det, den anden siger, og koncentrere os om at lytte for at forstå og ikke for svare. Det træner vi gennem konkrete samtaleøvelser, der forbedrer tilstedeværelsen og dermed udgangspunktet for god kommunikation.   

2. Better than average-effekten

Som mennesker har vi tendens til at vurdere vores egne evner som bedre end gennemsnittet. I sagens kerne giver det ikke mening, at vi alle er bedre end gennemsnittet. For mange af os handler det om mangel på almen ydmyghed. Det hæmmer samarbejdet, når vi vurderer os selv bedre end andre, fordi vi således ikke tillægger vores teammedlemmers budskaber og pointer tilstrækkelig høj værdi.

I udviklingen af teamwork bør vi derfor hele tiden være opmærksomme på at udvise en tilpas ydmyghed over for hinanden og bestræbe os på at være uselviske. Her arbejder vi med principper fra personlig udvikling og MUM-ledelse, der bygger på mindful, uselvisk og medfølende adfærd.

3. Fundamental contribution error

Mange af os har tendens til at dømme andre mennesker urimeligt hårdt. Vi anser ofte andres uhensigtsmæssige handlinger som fejl i deres person. Hvis vi ser en bilist, der kører for stærkt, er vi lynhurtige til at konkludere, at den hasarderede kørsel skyldes en fejl i den personlige karakter. Omvendt, hvis vi selv kører for stærkt, er det fordi vi har travlt eller har siddet i kø på motorvejen. Det er således ”omstændighedernes skyld”, når vi selv handler uhensigtsmæssigt, mens det er ”personlige karakterfejl”, når andre gør det samme.

Gennem praktiske teamøvelser bliver I bedre til at opdage de omstændigheder, der omgiver andre, og I øver jer i ikke at dømme andre på deres karakter. Vi træner tolerance og forståelse ved at skabe fælles oplevelser; nogle helt banale som at grine sammen og lære hinanden at kende som mennesker. Positive, fælles oplevelser nedbryder de psykologiske mekanismer, der ligger til grund for fordømmelser og antagelser om andre. I får øjnene op for hinandens virkelige personligheder frem for dem, I tror, I kender. 

Beslut dig for at være en del af jeres team

Når vi indgår i et team, er det altid et aktivt valg: Vil jeg være en del af det her team? Svarer du ja, har dine kollegaer forventninger til dig. Omvendt vil de også støtte dig, spille dig bedre og udvikle sig side om side med dig. Netop det åbner op for at udvikle summen af jer. I CoastZone har vi en række konkrete værktøjer og programmer, I kan bruge til at styrke jeres samarbejde - med dybe rødder i evidens og udviklet gennem mange års praktisk erfaring.

Hvad har I brug for i jeres samarbejde?

At styrke samarbejdet handler i høj grad om at vende et jeg-perspektiv til et vi-perspektiv. I stedet for, at det enkelte teammedlem tænker: Jeg skal lykkes, bør motivationen være: Vi skal lykkes. Det er helt naturlige mekanismer, som vi selvfølgelig hjælper jer med på en tryg og indlevende måde. Vi kan gøre det på mange måder - dog altid med en vekselvirkning mellem teori og praksis og et afsæt i High Performance Team tanken, som er vores grundfilosofi. Find eksempler på forskellige løsninger i menuen.

Fem personer med armene om hinanden efter gode oplevelser sammen

Henrik Møller

Consultant | Partner
Vi kender vigtigheden af at sætte handling bag ord i hverdagen, og her adskiller CoastZone sig fra andre konsulenthuse, fordi de formår at gøre udvikling operationel og håndgribelig. De er gode til at udfordre os og dygtige til at forstå vores kultur. De arbejder med en præcision og en nøjagtighed, der viser stor respekt for os som mennesker og virksomhed.

Bjarne Riis

Chief Executive Officer, Crayon A/S

Måske har det din interesse

Vi hjælper dig på vej

Instagram icon
Linkedin icon
Youtube icon