Rustet til forandring

Når forandringens vinde blæser, og et nyt år skydes i gang, bygger nogle læhegn, imens andre bygger vindmøller. I Spar Nord Aarhus bygger man vindmøller. For bedst muligt at implementere og skabe den nødvendige motivation forud for det kommende års forandringer bad Anders Juel, direktør for Spar Nord Aarhus, CoastZone om hjælp til fremlæggelsen af tanker og planer, herunder de forandringer, som medarbejderne stod overfor.

Personprofiler og adfærdsmønstre i fokus

Løsningen blev et halvdags kickoff for Spar Nord Aarhus' 60 medarbejdere. Her skulle vi arbejde med indstillingen, motivationen og den usikkerhed, der naturligt opstår i forbindelse med forandringsprocesser. En del af de nye planer var blandt andet implementeringen af et nyt IT system samt ledelsens ønske om at øge fokus på personprofiler og adfærdsmønstre.

- Jeg følte mig tryg hele vejen gennem forløbet, lige fra koordineringen med CoastZone til selve afviklingen af arrangementet og den efterfølgende opsamling. CoastZone var gode til at sætte sig ind i vores kontekst, hvilket udmundede sig i et rigtig godt program, siger direktør, Anders Juel.

Indsigt og aktiv læring på programmet

På Comwell Aarhus blev medarbejderne præsenteret for følgende programpunkter:

  • Velkomst og introduktion ved Anders Juel, Spar Nord Aarhus
  • Indlæg af CoastZone: Forskelligheder og adfærdsmønstre
  • In the Zone: Strategi med fokus på personprofiler
  • In the Zone: Eksekvering med fokus på vidensdeling
  • Refleksion og læring
  • Afrunding med fokus på next step

Dagen startede med ledelsens velkomst og information om det kommende års planer, hvorefter den aktive læring tog form med CoastZone som facilitator.

En visuel præsentation af medarbejdernes personprofiler hjalp til en forståelse af, hvorfor vi som mennesker tænker og handler forskelligt. Der var smil på læben og talrige aha-oplevelser at spore blandt medarbejderne. For at forankre de nye indsigter, blev de forbundet med praktiske erfaringer under eftermiddagens forretningsspil, In the Zone. Det er et spil, der har for vane at skabe vigtige erkendelser omkring værdien af vidensdeling - en læring, der på dagen rummer masser af god energi, og som efterfølgende har betydning i det daglige samarbejde.

Et spejl af virkeligheden

Startskuddet til det fiktive regnskabsår lyder: Alle afdelinger i Spar Nord Aarhus starter med iver og engagement. Rummet emmer af koncentration, godt humør og konkurrence.

I løbet af spillet udfordres de forskellige afdelinger, medarbejdere, udvalgte IT superbrugere og afdelingsledere i dertil forberedte elementer og opgaver, som understøtter planerne for det nye år og de forudsete udfordringer og muligheder i det nye IT system. Alt sammen elementer, der var en væsentlig del af de indledende samtaler og forberedelserne mellem Spar Nord Aarhus og CoastZone.

- Som aktiv samarbejdspartner er den indledende dialog med kunden altid vigtig for os. Her får vi mulighed for at gå i dybden med dagens agenda og komme med vores råd, fortæller Ove Rokkedal, Commercial Manager i CoastZone.

Strategien udfordres kort efter start

Efter kun 15 minutter bliver de valgte afdelingsledere kaldt sammen til ledermøde. Her varsles budgetstigninger for hver afdeling, hvilket giver rum for mange debatter og muligheder:

  • Hvordan skal prioriteres?
  • Hvem træffer beslutningerne?
  • Hvordan følger vi den fastlagte strategi bedst muligt?

Efter endnu 30 minutter indkaldes alle IT superbrugere til møde. Her bliver de præsenteret for det nye IT system i form af en tredimensional firkant, som skal samles. Det er nu op til superbrugerne at introducere det nye IT system for deres respektive afdelinger. Hvordan tager medarbejderne i mod nyheden midt i et allerede kaotisk regnskabsår med andre nye tiltag og procedurer?

En unik mulighed for at observere på samarbejdet

Temperaturen i lokalet stiger, og den intense stemning af samarbejde og kreativitet mærkes tydeligt. Alle arbejder energisk mod samme mål, hvilket samtidig giver ledelsen mulighed for at observere samarbejde såvel som forskelligheder. Motivationen for at nå i mål med det nye IT system og regnskabsåret som helhed er både fængende og overvældende på samme tid.

- Min forventning til dagen var at skabe et fælles mentalt mindset blandt alle 60 medarbejdere i forhold til arbejdet med de kommende forandringer og processer. Vores medarbejdere kendte ikke dagens program, og var derfor ikke forberedte på, hvad der ventede dem. Det skabte et rigtig godt overraskelseselement, siger Anders og fortsætter:

- Når noget er sjovt, husker og lærer vi bedre. Vi havde flere aha-oplevelser i løbet af dagen i forhold til egen og andres adfærd. Aha-oplevelser og stemning, som vi har et rigtig godt udbytte af her efter arrangementet.

Kickoff med motivation og involvering

Et velplanlagt kickoff giver en mulighed for at skabe den nødvendige motivation, vidensdeling og involvering, som enhver forandring kræver. At få en god start på noget nyt og opbygge et stærkere fællesskab.

- Arrangementet levede 100% op til forventningerne. Vi har kun fået gode tilbagemeldinger fra deltagerne. Ønsket var at skabe en fælles reference på baggrund af planerne for det nye år. En oplevelse, et mindset og en læring, som vi kan tænke tilbage på og bygge videre på. Det har vi fuldt ud fået, slutter direktøren for Spar Nord Aarhus.

Skal vi hjælpe med jeres forandringsproces?

Ove Rokkedal

Sales Manager
Min forventning til dagen var at skabe et fælles mentalt mindset blandt alle 60 medarbejdere i forhold til arbejdet med de kommende forandringer og processer. Vores medarbejdere kendte ikke dagens program, og var derfor ikke forberedte på, hvad der ventede dem. Det skabte et rigtig godt overraskelseselement, og vores forventninger til hele forløbet blev indfriet 100%.

Anders Juel

Direktør, Spar Nord Aarhus

Andre kundecases

Vi hjælper dig på vej

Instagram icon
Linkedin icon
Youtube icon