Kultur er en helhed

Virksomhedskultur er det, der gør jer til noget helt særligt. Men ser I helheden eller glemmer I at fokusere på det, der ligger gemt under overfladen? En sund virksomhedskultur kræver pleje og prioritering, for at alle trives og I sammen opnår de bedste resultater. Kultur er den helt afgørende faktor i virksomhedens udvikling og konkurrencedygtighed.

Arbejd med helheden

Kultur kan være et komplekst og diffust begreb at arbejde med. For hvad er kultur egentlig og hvordan ser den overhovedet ud hos virksomheder rundt omkring? Når man normalt ser på adfærd, er det en lille del af kulturen, vi arbejder med. Men når vi bringer kulturperspektivet og kulturbegrebet i fokus, åbner vi op for den helhed, som adfærden er en del af. Det gør det nemmere at se de små tegn på underliggende antagelser og tankemønstre, og giver samtidig en forståelse af de aspekter, der er hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige i det store perspektiv.

Mål og fokus udarbejder vi i fællesskab, så I får den mest givende oplevelse og incitamentet til at fortsætte en positiv kulturproces. Om vi skal tage udgangspunkt i en ny strategi, et ændret fokus, et nyt produkt eller andre forandringer i jeres virksomhed, kommer helt an på, hvad der skaber størst værdi for jer. Men overordnet handler arbejdet med kultur om at arbejde med helheden.

Sådan udvikler vi virksomhedskultur

I CoastZone gør vi arbejdet med kulturen konkret og forankrer jeres nye indsigter gennem øvelser direkte koblet til jeres hverdag. Vores arbejde tager udgangspunkt i Edgar Scheins isbjergsmetafor. Her beskriver han, hvordan vi kan se organisationskultur som et isbjerg. Når du ser på et isbjerg over vand, ser du kun en tiendedel af det samlede isbjerg. Imens resten, og dermed størstedelen, er gemt under vandoverfladen.

De underliggende antagelser skal op til overfladen

Det samme gør sig gældende, når vi taler virksomhedskultur. Her udgør den øverste tiendedel alt det, vi er bevidste om og kan se i vores hverdag. Det er måden, vi holder møder på, måden vi taler til hinanden, måden vi giver feedback på. Det er vores interaktion med og adfærd over for hinanden.

Resten af kulturen - altså størstedelen af isbjerget - er de underliggende antagelser, vi hver især har. Imens de skjulte tankemønstre som oftest ikke har en anerkendt plads i vores hverdag, er de en omfattende og væsentlig del af vores samlede kultur. I arbejdet med kultur er de dog helt afgørende at få belyst og taget hånd om, og de bør i høj grad prioriteres på lige fod med den synlige og mere ligetil del af virksomhedskulturen.

Konkret og aktivt kulturrum

I kulturworkshops tager vi udgangspunkt i det synlige. Vi hjælper jer med at afdække alt det, I kan se, kender til og er bevidste om; når I møder hinanden på gangene, i mødelokalerne, i kantinen og hen over skrivebordene. Den adfærd, der er fælles og som tilhører jeres hverdag. Efterfølgende dykker vi ned i, hvor den adfærd kommer fra - hvad er den underliggende årsag til måden at tænke, handle og kommunikere på? Vi ser på de dele, der er hensigtsmæssige og dem, der er uhensigtsmæssige for jeres kultur.

Undervejs bliver arbejdet mere og mere konkret, og i takt med at vi får skabt en god dialog og refleksion, skal vi samtidig gøre noget aktivt. Vores erfaring er, at teori og tale er godt, men den egentlige forankring sker, når vi bruger vores krop. Derfor tager vi jer med ud - væk fra skrivebordet eller mødelokalet - og kaster jer ud i forskellige praktiske øvelser. Det gør vi, fordi I herved er sammen på en anden måde, end I plejer - i et andet rum end den hverdag, jeres kultur normalt udspiller sig i. I oplever en anden side af jeres samarbejde, og gør jer vigtige erfaringer med den hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige adfærd, som I er blevet bevidste om.

Effekt af korte og længere forløb

At arbejde med virksomhedskultur er en vedvarende og proaktiv proces. Den kræver et konstant fokus i hverdagen - fra ledelsen såvel som medarbejderne. Tidsrammen vil således altid være en individuel vurdering og en løbende proces, som vi hjælper jer med at afdække og få overblik over. 

I løbet af én dag kan vi skabe en opmærksomhed og en bevidsthed omkring betydningen af jeres interne kultur. Vi kan skabe en anderledes og aktiv ramme, hvor I kommer tættere på hinanden og de mekanismer, der gør sig gældende, når vi taler kultur. Vores fokus er at gøre det simpelt og praksisnært, og vi kan blandt andet involvere jer i et indsigtsgivende virksomhedsspil.

Ønsker I et mere langsigtet forløb, der på et dybere plan sætter gang i kulturprocessen, vender vi i samråd de muligheder, der foreligger. Vi anbefaler et forløb, hvor I mødes henover en fastlagt periode, så I mellem sessionerne kan afprøve de værktøjer, opmærksomhedspunkter og teknikker, som vi klarlægger i fællesskab. På den måde kan I og vi evaluere på udfordringer og løsninger samt løbende justere på kursen.

At sætte et punktum i en kulturproces vil hverken være et mål eller hensigtsmæssigt, for hver dag påvirker I kulturen - bevidst og ubevidst. Den lever og vokser i kraft af jer og den opmærksomhed, I giver den.

Seks personer som er en del af den samme virksomhedskultur er samlet omkring et stort korthus
Play button

Thomas Liebe

Consultant | Partner
Vi arbejdede med positiv tænkning, sundhed og sammenhold. Et motiverende forløb over 6 måneder, der gav stof til eftertanke, sjove oplevelser og et godt skub til at fortsætte arbejdet og de nye mønstre fremadrettet.

Jacob Egebjerg Vestergaard

Head of Department, Siemens Gamesa Renewable Energy

Tag på udviklingsrejse i dit team

Vi hjælper dig på vej

Instagram icon
Linkedin icon
Youtube icon