Start et nyt samarbejde

Virksomheder bruger mange ressourcer på rekruttering og onboarding; og med god grund. Når nye medarbejdere matcher arbejdspladsen, skaber det grobund for en sund udvikling af teamet og vækst for hele organisationen. Omvendt kan en mangelfuld rekrutterings- og onboardingproces lede til store tab. Nye medarbejdere er en stor investering - økonomisk såvel som socialt og tidsmæssigt. Derfor er forarbejdet afgørende for, hvornår investeringen giver afkast.  

Få fuldt udbytte ved ansættelse og opstart

Når I rekrutterer nye medarbejdere, leder I efter en forstærkning - medspillere, der vil fuldende jeres nuværende holdopstilling. Mange virksomheder får hjælp udefra af rekrutteringsbureauer, hvis opgave er at teste og vurdere kandidaterne baseret på kognitive og faglige parametre. Det er vores erfaring, at mange af de anvendte metoder ikke beskæftiger sig tilstrækkeligt med det helt fundamentale; adfærd og samspil. 

Som mange af vores kolleger bruger vi personprofiler til at afdække kandidaternes præferencer og prioriteringer i rekrutteringen. En personprofil giver solid viden, der i første omgang kommer jer til gode i udvælgelsen. Med valget af den rette kandidat, slipper mange dog profilværktøjet med den konsekvens, at rapportens egentlige potentiale går til spilde. Selvom den nye medarbejder får udleveret sin personprofil, er det meget svært at omsætte selvindsigt til reel adfærd på egen hånd - særligt når man er ny og først skal til at lære at spille bold med helt nye kolleger. Det kræver forklaring, træning og fokus på teamet som helhed. 

Afsæt i jeres virksomhedskultur

Der er mange måder at sammensætte et rekrutterings- og onboardingforløb på. I CoastZone har vi et skarpt øje på adfærd, samarbejde og den menneskelige side af kandidaterne. På denne baggrund står vi klar til at hjælpe jer med en skærpet selektion og en meningsfuld opstart. Vi går ind i en tæt dialog og planlægger et forløb, der understøtter jeres virksomhedskultur og opfylder de specifikke mål. Brug vores ekspertise ved nyansættelser, omorganisering og reboarding - til hele eller dele af den ønskede medarbejderproces.

Sådan hjælper vi med rekruttering

I rekrutteringen hjælper vi jer med at vælge den rette medarbejder. Vi bruger profilværktøjet Everything DiSC® til at skabe den nødvendige indsigt. Den enkelte profil afdækker personlige præferencer, prioriteringer og adfærdsmønstre og beskriver konkrete strategier til godt og effektivt samspil med andre profiler. Afhængig af jeres bruttotrup af kandidater har vi mulighed for at supplere profilrapporter og dialog med praktiske opgaver, der relaterer sig direkte til jeres hverdagsudfordringer. Det er vores mål at give jer det tydeligste billede af, om kandidaternes adfærd, profil og potentiale afspejler det, I forventer af dem.

Everything DiSC® profilerne kendetegnes af nøjagtighed, enkelhed og dybde. De giver os et stærkt, fælles udgangspunkt for at vurdere, hvordan de enkelte kandidater vil spille ind i jeres team. I CoastZone fokuserer vi således ikke på de traditionelle kognitive tests; for selvom I matcher på psykologiske parametre, og kandidaten rent vidensmæssigt udfylder et påkrævet speciale, er det ikke ensbetydende med, at vedkommende passer ind i det pågældende team eller jeres virksomhedskultur.  

Sådan hjælper vi med onboarding

Når den nye medarbejder er valgt, er det i alles interesse at komme godt fra start. At medarbejderen føler sig velkommen, møder nye kolleger, hører om mål og forventninger, sættes ind i arbejdsopgaver og rutiner og mærker virksomhedens værdier er alle vigtige dele af en god onboarding. Vi samarbejder både med virksomheder, hvor onboardingbegrebet er helt nyt, og virksomheder med veludviklede programmer. Uanset niveauet er målet at klæde den nye medarbejder bedst muligt på til jobbet. Jo mere målrettet og dedikeret onboardingen er, desto hurtigere vil jeres nye kollega være selvkørende og skabe værdi.

Onboarding kan være en stor mundfuld, både for virksomheden og den nye medarbejder. Vores speciale på dette område er at supplere jeres nuværende onboardingprocedure med et trygt og aktivt øvelsesrum, der giver den nye medarbejder og det nuværende team mulighed for at møde hinanden i anderledes rammer. Med klare paralleller til begreber og udfordringer fra jeres hverdag bringer vi teamets forskellige personprofiler i spil, herunder den nye kollega. Målet er, at teamet som helhed tager hul på udviklingen af et positivt samarbejde gennem praktiske og relaterbare opgaver, lærer hinanden at kende socialt som arbejdsmæssigt, committer sig til de fælles mål og drager konkrete erfaringer til brug i det daglige. 

Mand i skjorte smiler til kameraet og i baggrunden er hans to kollegaer som er en del af det samme forløb med rekruttering og onboarding

Ove Rokkedal

Sales Manager
Vi kontaktede CoastZone ifm. omorganisering i vores afdeling og ville i den forbindelse gerne forbedre samarbejdet på tværs i afdelingen. CoastZone var yderst professionelle og fangede vores ønsker med det samme. De kom med gode muligheder og råd, og guidede os til den bedste løsning. Vi er meget tilfredse med forløbet og kan klart anbefale andre at gennemgå sådan et forløb.

Heidi Hedegaard Jørgensen

Landinspektør, LE 34

Vi hjælper også med

Vi hjælper dig på vej

Instagram icon
Linkedin icon
Youtube icon