Opdag potentialet med medarbejderudvikling

Medarbejderne er uden tvivl virksomhedernes vigtigste ressource. Derfor kræver det også det også, at I bruger den nødvendige tid og energi på at understøtte udvikling og trivsel. Det kan være, at nogle medarbejdere føler, at de sidder fast i deres udvikling og savner en meningsfuld udfordring. Med nyttige hjælpeværktøjer og programmer kan du omsætte læring til handling og sætte skub i motivationen og udviklingen af kompetencer hos medarbejderen og organisationen.

Hos CoastZone arrangerer vi førende kurser og udviklingsforløb indenfor medarbejderudvikling, der har til formål at hjælpe jer som individer og team til at nå bedre hen imod det fælles mål og skabe engagerende hverdag. Vi holder arrangementer over hele landet året rundt, hvor end I ønsker, og vi kommer også gerne ud på jeres adresse, hvis det passer jer bedst.

Hvad er medarbejderudvikling?

Medarbejderudvikling handler om at rette opmærksomhed på adfærd, præferencer og reaktionsmønstre blandt medarbejderne i jeres team. Det er essentielt at holde fokus på medarbejdernes kompetencer, motivation og trivsel, hvor både personlig og faglig udvikling spiller en vigtig rolle.

Personaleudvikling bør være en vigtig prioritering for alle virksomheder, fordi fokus på hinanden og det gode arbejdsmiljø er afgørende for, at alle trives og arbejder motiveret med retning mod jeres fælles mål. Hos CoastZone kan I ved hjælp af et relevant og praksisorienteret udviklingsforløb give hele organisationen samt den enkelte medarbejder en række brugbare værktøjer og læringsprogrammer til at finde yderligere styrke og glæde i arbejdet.

Udvikling kræver arbejde

Når I arbejder med udvikling i teamet og virksomheden, skaber det en solid grobund for bedre kommunikation og stærkere samarbejde. Ved første øjekast kan det virke simpelt, men i virkeligheden er det et arbejde, der kræver vedholdenhed, tålmodighed og træning. Medarbejderudvikling sker ikke af sig selv. Imens nogle medarbejdere er gode til at handle og finde motivation i hverdagen, kan det være svært for andre.

Mellem dagligdagens mange opgaver og gøremål kan udvikling nemt træde i baggrunden, og her det ledelsens ansvar og fornemmeste opgave at besidde de rette værktøjer til at fastholde fokus og hjælpe medarbejderne videre. Her kan vores erfarne teamkonsulenter hjælpe. Med respekt for den enkelte, teamet og virksomheden bringer vi jeres mål i fokus og skaber grobund for en udvikling, der aktivt finder sted i hverdagen.

Sådan skaber vi medarbejderudvikling

Når vi arbejder med medarbejderudvikling, tager vi afsæt i konkrete cases og årelang erfaring med mennesker og teams. Vi bruger internationalt anerkendte værktøjer, og underbygger alle teorier med praktisk samarbejde. High Performance Team tanken er grundholdningen i vores tilgang til dig og dit team.

Formålet er her at sikre den optimale synergi mellem mennesker, hvor I alle arbejder hen imod det samme fælles mål og skaber konsekvent stærke resultater. Ved at kende hinandens svage og stærke sider og have en dybere forståelse for de forskellige personlige kompetencer, som hver medarbejder bidrager med.

Få konkret udbytte og håndgribelige metoder

Vores mål er løbende at perspektivere vores timer sammen til jeres hverdag. Det er vores opgave at gøre det klart og konkret, hvad I bør gøre mere og mindre af, hvad I bør fokusere på og i hvilket tempo. Når vi går i dybden på denne måde, afdækker det væsentlige og ofte skjulte udfordringer såvel som potentialer. 

En større personlig og teammæssig bevidsthed skaber grobund for mere åbenhed og en langt bedre udnyttelse af styrkerne i jeres forskelligheder - de nødvendige trin for at skabe et stærkt og velfungerende team. 

De værktøjer og læringsprincipper, vi benytter i medarbejderudvikling, er alle nogle, I kan integrere i jeres hverdag. Det er vores mål at give den enkelte og teamet de bedste forudsætninger for at fortsætte en positiv udvikling, når jeres forløb med CoastZone slutter.

Anerkendte værktøjer og læringsprogrammer til medarbejderudvikling

Blandt vores værktøjer til medarbejderudvikling er Everything DiSC®, som vi bruger til at afdække jeres personprofiler og skabe den vigtige bevidsthed om individuelle præferencer, udfordringer og styrker. Personprofilerne er en helt konkret referenceramme, der giver jer en række fælles begreber og visuelle oversigter til at forstå jer selv og hinanden bedre. Det er et vidensgrundlag, hvorpå I kan styrke jeres kommunikation og lære, hvordan I trækker på det bedste i jeres forskelligheder med større trivsel og effektivitet til følge.

The Five Behaviors of a Cohesive Team®

Som en naturlig forlængelse af Everything DiSC® arbejder vi med The Five Behaviors of a Cohesive Team®, som er et både målrettet og målbart læringsprogram inden for udvikling af teams. Programmet bygger på Patrick Lencionis teammodel bestående af fem adfærdsmønstre, som et velfungerende team skal mestre; tillid, konflikt, commitment, ansvar og fokus på fælles resultater. De fem adfærdsmønstre udgør konkrete trin, som vi i et tæt samarbejde med jer udvikler til fulde.

 

  • Tillid - Dette er grundstenen i det udviklende arbejde. Det handler om åbenhed, ærlighed og tryghed - om at føle sig fri til at være sårbar over for hinanden. 
  • Konflikt - Konflikt udgør det næste trin og har fokus på at udvikle konstruktive konflikter, hvor I uden omsvøb udveksler faglige synspunkter og debatterer personlige holdninger. 
  • Commitment - Dette handler om den tilslutning, der er nødvendig for et målrettet arbejde. Det gælder ikke om at nå til enighed, men om at tilslutte jer den bedste løsning, som I gennem konflikterne er nået frem til.
  • Ansvar - Ansvar for den fælles beslutning er herefter det naturlige fjerde trin. Med klare aftaler, løbende forventningsafstemning og konstruktiv feedback er det væsentligt nemmere at fastholde den gode kommunikation og holde både sig selv og andre ansvarlige.
  • Resultater - Det sidste trin er dét, alle teams stræber efter, og som mange fejlagtigt starter med; resultaterne. Det ultimative formål med at opbygge større tillid, indgå sunde konflikter, nå et fælles commitment og tage et både personligt og fælles ansvar, er evnen til at skabe resultater. Det er her, I virkelig forløser jeres potentiale og når de mål, I sætter jer for.

Personlig udvikling og udvikling i teamet

De fem adfærdsmønstre i et velfungerende team udfolder vi gennem to forskellige perspektiver: den personlige udvikling og den teambaserede udvikling. Når vi arbejder med teamet, fokuserer vi på det nære samarbejde og teamet som helhed. Når vi arbejder med personlig udvikling, retter vi mere nøgternt opmærksomheden mod dig som person:

  • Hvad vægter du i dit arbejdsliv?
  • Hvad er dine udfordringer?
  • Hvad er dine styrker? 

Teamtanken forsvinder dog ikke i den personlige udvikling - det er helt afgørende, at den personlige indsats giver mening for de fælles mål.Med fokus på dig som person arbejder vi således med dine adfærdsmønstre, der gør sig gældende i forhold til alle de arbejdsfællesskaber, du indgår i. 

Mange af os er nemlig ikke kun del af ét team, men befærder os rundt omkring i flere teams og sammenhænge. Du kan eksempelvis indgå i et lederteam sideløbende med et eller flere mindre medarbejderteams. På den måde rummer vi alle facetter af personaleudvikling og målretter udviklingsforløb efter dine og dine kollegers specifikke relationer og faglige fællesskaber.

Effekt af korte og længerevarende forløb med medarbejderudvikling

Tidsrammen for medarbejderudvikling kommer an på jeres mål. I løbet af én dag etablerer vi en basisforståelse, hvor I får ny viden og konkrete værktøjer med hjem.

Ønsker I en mere langsigtet og processuel træning, strækker vores møder sig fra et par dage til et halvt år. Fordelene ved et længerevarende forløb er, at vi kommer i dybden med jeres styrker, faldgruber og potentialer. 

Endvidere er vi tæt på de konkrete udfordringer og reaktioner, I møder undervejs, og som er uundgåelige gennem forandringsprocesser. Uanset forløbets omfang bruger vi de nyeste udviklingsteorier kombineret med praktiske øvelser, der relaterer sig direkte jeres hverdag.

Byg videre på udviklingen i virksomheden

Gode og glade medarbejdere kræver også en god ledelse. Derfor tilbyder vi hos CoastZone også forløb indenfor lederudvikling, der på mange måder er en naturlig forlængelse af medarbejderudvikling. Vi tilrettelægger individuelle forløb for ledere for at kunne give dig det mest værdifulde udbytte for din person, ledelsesstil og virksomhed. 

Med et forløb, hvor der er fokus på lederudvikling, som ikke blot handler om resultater men også trivsel, tryghed og personlig udvikling for den enkelte medarbejder, kan du bygge videre på dine personlige kompetencer som leder. Læs mere om lederudvikling her.

Kollegaer samlet til møde med fokus på medarbejderudvikling
Play button

Henrik Møller

Consultant | Partner
Vi kender vigtigheden af at sætte handling bag ord i hverdagen, og her adskiller CoastZone sig fra andre konsulenthuse, fordi de formår at gøre udvikling operationel og håndgribelig. De er gode til at udfordre os og dygtige til at forstå vores kultur. De arbejder med en præcision og en nøjagtighed, der viser stor respekt for os som mennesker og virksomhed.

Bjarne Riis

Chief Executive Officer, Crayon A/S

Vi hjælper også med

Vi hjælper dig på vej

Instagram icon
Linkedin icon
Youtube icon