Led dig selv og dit team

Som leder er det din opgave at lede dine medarbejdere til stærke resultater. Det er dig, der står på mål for virksomhedens drift og fremdrift. Det kræver en nuanceret værktøjskasse, og særligt de menneskelige lederevner er i høj kurs. For det er mennesker, der skal skabe den bevægelse, som virksomheden ønsker, og dig, der skal lede samarbejdet mod de fælles mål. Det kræver, at du kan involvere dine medarbejdere, skabe tryghed og trivsel samt motivere til personlig udvikling. Den menneskelige side af godt lederskab er vigtigere end nogensinde. 

Skab vækst ved at udvikle et tillidsfuldt samarbejde

Vores afsæt for lederudvikling i CoastZone er teamtanken. At du som leder er bevidst om, at resultater skabes i kraft af dit team. Din vigtigste opgave er at gå forrest i et tillidsfuldt samarbejde; at involvere og aktivere alle teammedlemmer og deres kompetencer, og hjælpe dem med at holde kursen mod jeres fælles mål. Det kræver øvelse at være nærværende, lyttende og motiverende i sin adfærd som leder, og det kan vi hjælpe dig med. Lyder det interessant? Vores erfarne teamkonsulenter står klar med rådgivning og skræddersyede udviklingsforløb.

Dyrk den indre motivation

På medarbejdersiden kaldes der i dag på personlig udvikling og indre motivation. Løn, frynsegoder og andre ydre motivationsfaktorer er ikke længere nok. Indre motivation næres af længslen efter at gøre noget, fordi det giver mening, fordi det er interessant, fordi det gør en forskel, og fordi det er en del af noget større. Det er værd at huske, at vi alle er uformelle ledere - dig såvel som dine medarbejdere. Vi tilfører alle noget til vores omgivelser gennem vores adfærd. Kan du styrke den indre motivation blandt dine medarbejdere, kan du for alvor udvikle det personlige ansvar for det, I skal nå sammen. 

Hjælp dig selv og dit team til effektiv selvledelse

Det giver god mening at arbejde med den personlige motivation og ansvarsfølelse - for dig som leder og for dine medarbejdere. Gennem lederudvikling med CoastZone lærer du at sætte rammerne for din egen og dine medarbejderes udvikling. Det er ikke meningen, at du som leder skal mestre alting selv - du skal derimod have overblik over dine medarbejderes kompetencer og være i stand til at motivere deres udvikling mod jeres fælles mål. På baggrund af mange års erfaring inden for lederudvikling og innovative ledelsesprincipper uddanner vi dig i det personlige lederskab.

Det personlige lederskab kort fortalt

  • Lær at bruge dig selv i dit lederskab
  • Forstå din egen og andres adfærd og brug indsigten aktivt i din ledelse
  • Dyrk selvledelse og uddan dine medarbejdere i det
  • Minimer den mentale afstand mellem dig og dine medarbejdere
  • Led dit team til udvikling og stærkere resultater

Nedenfor fortæller vi mere om, hvorfor og hvordan vi arbejder med det personlige lederskab. Vores teamkonsulenter er naturligvis også klar til at guide dig videre.

Du kan tage tillid og resultater til nye niveauer

Vi tager hånd om din lederudvikling ved at styrke din selvindsigt og fylde din personlige værktøjskasse med praktiske redskaber til at motivere og involvere dine medarbejdere. Blandt andet arbejder vi med de 3 niveauer af ledelse, som er skitseret nedenfor. Vi underbygger din selvledelse og opbygger dine evner til at bane vejen for den personlige forandring, som både du og dine medarbejdere skal gennemgå. Du udvikler nærværet og kompetencerne til at stille dig i spidsen for et stærkt, tillidsfuldt og produktivt teamwork. Vi gør det muligt for dig og dit team at flytte jer som mennesker og i tæt samspil skabe resultater på et helt nyt niveau.

Kender du til principperne bag MUM-ledelse?

I lederudvikling bruger vi særligt principperne bag MUM-ledelse; Mindful, Uselvisk og Medfølende. I det moderne arbejdsliv er det afgørende, at du som leder tilegner dig disse egenskaber - at du har fokus på mennesker frem for systemer. I relation med dine medarbejdere er det et mindset, der skaber en langt stærkere tilknytning og en essentiel følelse af meningsfuldhed, indflydelse og inddragelse. Retter du opmærksomheden indad, tager du de første skridt til at lære dig selv bedre at kende, blandt andet dine mål og dit hvorfor. Vi arbejder målrettet med EQ; Emotionel Intelligens, der handler om at begå sig socialt, være god til at læse mennesker og tilpasse sig effektivt og ukompliceret i forskellige sociale og emotionelle sammenhænge. Den indre bevidsthed ruster dig som rollemodel, problemløser og nærværende leder.

Best practise inden for ledelse

Til at belyse dine vilkår som leder, udvikle dine kompetencer og forankre læringen i din daglige ledelse, bruger vi konkrete cases og en lang række praktiske øvelser i vores ledelsesforløb. Alt afhængig af mål og situation kan det være øvelser i mindfulness og sårbarhed, træning i feedback og adfærd, fysiske udfordringer og forskellige former for personlighedstests. Udover ovenstående principper bruger vi profilværktøjet Everything DiSC® og læringskonceptet The Five Behaviors of a Cohesive Team®, hvilket gør det muligt for dig at afkode dit teams behov for udvikling, stille dig i spidsen for den og måle på den. Vores væsentligste prioritet er, at du på egen krop erfarer, hvad der skal til for at ændre adfærd. 

Vores lederforløb er skræddersyede og fleksible

I vores værktøjskasse har vi de bedste og mest nuancerede ledelsesprincipper på markedet. Inden vi starter vores samarbejde omkring din udvikling, har vi en tæt, indledende dialog; med og om dig, om din virksomhed, jeres situation og ambition. På den baggrund sammensætter vi et udviklingsforløb, hvor rammerne forbliver fleksible - for at sikre en agil, realistisk og opadgående læringskurve på vejen mod de fastlagte mål. 

Ofte stillede spørgsmål 

Hvordan foregår lederudvikling med CoastZone? Vi tilrettelægger individuelle forløb, hvor udviklingen af lederrollen i dit team er omdrejningspunktet. Vi benytter særligt principperne fra MUM-ledelse; Mindful, Uselvisk og Medfølende. I det moderne arbejdsliv er det helt afgørende, at du som leder fokuserer på mennesker frem for systemer.

Hvad får jeg ud af lederudvikling med CoastZone? Du får redskaberne til at stille dig i front og skabe et produktivt team, hvor samspillet mellem dine medarbejdere skaber stærkere resultater end dem, du og de kan skabe på egen hånd. Du udvikler dine evner til at motivere dine medarbejdere og aktivere alle kompetencer i dit team.

Hvor lang tid tager et lederudviklingsforløb? I løbet af én dag kan vi etablere en basisforståelse, der giver dig nye indsigter og konkrete værktøjer at arbejde videre med. Det bedste udbytte får du gennem et længerevarende forløb op til et halvt år, hvor du dels arbejder med din egen udvikling, dels får sparring på konkrete udfordringer undervejs. I længere forløb kommer du i dybden med dine styrker, faldgruber og potentialer og støttes i din udvikling over tid. Eksempelvis gennem kontinuerlig træning, konkret feedback og coaching, målsætning og målopnåelse samt udvikling af EQ; Emotionel Intelligens.

Mand stabler sten oven på hinanden som billede på balanceret lederudvikling
Play button

Henrik Møller

Consultant | Partner
Ledere skal lære at vise sårbarhed og lytte frem for at fokusere på at have styr på alting selv, have alle de bedste svar og ikke vise nogen svagheder. Det er en god idé at være stille, når andre i teamet kommer med bud på, hvordan udfordringer kan løses. Stilhed og nærvær kan meget i ledelsessammenhæng.

Henrik Møller

Consultant & Partner, CoastZone A/S
Jeg tror, at mange ser lederrollen som en magtrolle. Men jeg tror ikke på ledelse baseret på magt. Hvis grøften mellem mig og mine ansatte skal mindskes, skal det være baseret på tillid. Da jeg i 2017 indgik samarbejde med CoastZone, valgte jeg at sætte mig selv på spil for at vise, at sårbarhed og svaghed ikke er det samme. Når man et par gange viser, at man godt kan tage én for holdet, så bygger man tillid og viser, at konflikter ikke behøver at være personlige, men måden at håndtere og løse et problem på sammen.

Bruno Kalhøj

Head of Division, European Central Bank

Måske har det din interesse

Vi hjælper dig på vej

Instagram icon
Linkedin icon
Youtube icon