Bliv bedre til at kommunikere

God kommunikation er afgørende for, at I lykkes som team. Hvis I oplever en utilstrækkelig eller på anden vis mangelfuld kommunikation i teamet, går mange informationer tabt, og misforståelser opstår. Som Paul Watzlawick engang sagde: ”Man kan ikke ikke kommunikere”.

Kommunikation er uundgåelig og nødvendig

Vi kommunikerer hele tiden med hinanden; både verbalt, nonverbalt og ekstraverbalt. Hvis I vil højne kvaliteten af jeres samarbejde, er det nødvendigt at kende hinandens sprog og træne måden, I kommunikerer på. God kommunikation er det stærkeste redskab I har til at løse problemer og skabe trivsel på arbejdspladsen.

Det kan være svært at komme igang med kommunikationstræning, for hvor og hvordan starter I? Vores erfarne teamkonsulenter er uddannet i forskellige kommunikationsværktøjer og har talrige erfaringer med at knække koden til god og meningsfuld kommunikation i alle typer af teams - på alle organisatoriske niveauer. Med fodfæste i jeres situation hjælper vi jer med at skabe forståelse og opbygge et fælles sprog.

Undgå misforståelser og gør arbejdet mere effektivt

Gennem kommunikationstræning bliver I opmærksomme på vigtigheden af klare budskaber. I opdager nye sider af jer selv og hinanden, og blive bevidste om de kommunikative behov, barrierer og muligheder, der findes i netop jeres team. I lærer jeres kolleger at kende på et dybere plan, hvilket skaber en væsentlig større forståelse for den enkeltes sprog og handlemønster. I finder ud af, hvordan I afsender, forhandler og modtager information på den mest smidige og hensigtsmæssige måde. 

Det er træning, der gør jer i stand til at undgå misforståelser og unødvendige konflikter, og som gør jeres samarbejde langt mere effektivt i alle mulige sammenhænge.

Sådan træner vi kommunikation

I CoastZone arbejder vi med kommunikationstræning i teamsammenhænge med udgangspunkt i jeres bevidsthed om og adfærd over for hinanden. Afsender- og modtagerperspektivet prioriteres lige højt, og vi hjælper jer med at tune ind på hinanden og stille opklarende spørgsmål. Desuden rammesætter vi øvelser, der giver jer praktiske erfaringer med nye kommunikationsformer. High Performance Team tanken danner grundlag for vores tilgang til kommunikation.

Vær opmærksom på kompleksiteten 

God kommunikation handler om at møde hinanden og være nysgerrige på hinandens perspektiver. I en simpel kommunikationssituation er der en afsender og en modtager, hvorimellem et budskab bliver forhandlet. Under forhandlingen kan budskabet nå at ændre karakter adskillige gange, hvormed misforståelser kan opstå. I praksis er dagligdagens kommunikationssituationer ofte endnu mere komplekse; her kommunikerer afsenderen tit til flere modtagere, eller budskabet vedrører forskellige modtagere på forskellige måder.

Afsender og modtager deler ansvaret for kommunikationen

En klassisk kommunikationsproblemstilling lyder: Hvem har ansvaret for kommunikationens kvalitet? Nogle mener, at afsenderen er ansvarlig for 90%, imens modtageren kun bærer 10% af ansvaret. I CoastZone mener vi, at begge parter har et lige stort ansvar.

Som afsender går dit ansvar ud på at møde de personer, du står overfor, og på at udforme dine budskaber efter det, dine modtagere har brug for at vide. Som modtager har du til opgave at lytte aktivt og opmærksomt. Det er nemmere sagt end gjort, fordi mange af os har tendens til at forsvinde væk fra den igangværende samtale. Det kan være med tidligere samtaler i tankerne eller med planlægningen af det svar, vi vil give. En god huskeregel som modtager er, at vi bør lytte for at forstå og ikke for at svare.

Vær nysgerrig og nå frem til langt bedre løsninger

Fælles for både afsender og modtager er den nysgerrighed, der bør være på den andens perspektiv. Nysgerrigheden frembringes gennem spørgsmål, og derfor anbefaler vi, at I øver jer i at stille flere og bedre spørgsmål til hinanden; positive og ikke-vurderende spørgsmål. For når vi konstaterer noget - uden at spørge - lukker vi ned for kommunikationen.

Når vi i stedet stiller spørgsmål, åbner vi op for en aktiv søgen efter det bedste resultat gennem gensidig forhandling. Via gode spørgsmål får I fuld adgang til potentialet i jeres team, fordi de bedste løsninger findes blandt de forskellige perspektiver, I har på tingene.  

Underbyg sproget med virkelighedsnære spil og praktiske erfaringer

Vi arbejder med en række konkrete kommunikationsværktøjer, hvor I bringer jer selv og den aktive læring i spil - rammer, der konkretiserer kommunikationen og kropsliggør træningen. Læs blandt andet om kommunikationsformen LEGO® SERIOUS PLAY®, hvor I med brug af LEGO® klodser giver tanker og idéer facon, og gør dialogen både konstruktiv og håndgribelig.

Kommunikationen kan også trænes i komplekse og virkelighednære businessspil, der giver jer ny indsigt og praktisk erfaring med vidensdeling på tværs af faglige og personlige forskelligheder og imaginære afdelinger. Med en klar parallel til begreber og udfordringer, I kender fra hverdagen, får I konkrete indspark til opmærksomheds- og handlepunkter til samarbejdet i jeres egne daglige teams.

GPS Adventure er blandt de oplevelsesrammer, vi ofte bruger til at synliggøre konsekvenserne af god og dårlig kommunikation - med god energi og et glimt i øjet. Her er I delt i små teams med geografisk afstand og telefonkontakt som eneste kommunikationsform - præcis som mange allerede kender det fra hverdagen. Ved hjælp af GPS-tracking og vidensdeling skal I lokalisere checkpoints, løse opgaver og samle point.

Feedbacktræning er en anden måde at åbne op for et større perspektiv og potentiale. Læs mere om den udvikling, I har mulighed for at skabe, hvis I aktivt benytter feedback i jeres hverdag. 

Effekt af korte og længere forløb

Tager vi udgangspunkt i konkrete rammer som de overfor nævnte, kan I tage hul på jeres kommunikationstræning med en investering på fire timer. I dette tidsrum opnår I en større bevidsthed om betydningen af kommunikation, og bliver opmærksomme på kvaliteten af jeres nuværende sprog. Vi fremhæver de styrker og udviklingspunkter, vi ser, og hjælper med at skabe gode refleksioner, I kan bygge videre på.

Vil I dybere ned og ser et større potentiale i at højne kvaliteten af jeres kommunikation, sammensætter vi et længere forløb, hvor I kan dedikere jer til den målsætning, I har. 

Vi hjælper også med

Vi hjælper dig på vej

Instagram icon
Linkedin icon
Youtube icon