Sammenhæng giver udvikling

Hvordan sikrer du og din virksomhed motiverede medarbejdere og fremdrift året rundt? Medarbejdere, der trives og udvikler sig selv og jeres resultater? Medarbejdere, der skaber værdi målt på bundlinjen? Måske mangler du indsigt i løsningsmuligheder eller bare vågne timer i døgnet til at føre alle de gode HR intentioner ud i livet? Vi kan hjælpe med at sætte det hele i system og skabe grobund for et endnu større udbytte hen over hele året.

Løft dine medarbejdere 365 dage om året

Det starter med et kig på jeres nuværende medarbejderaktiviteter; kickoff, sommerfest, teamdage, MUS uddannelsesdage, julefrokost, mere eller mindre. Mange virksomheder ser årets medarbejderaktiviteter som sætskilte indsatser, men ved at kæde dem sammen, er det muligt at få meget mere ud af dem alle samlet set. Måske skal nogle af dem udgå, imens andre skal gentænkes eller tilføres? Få vores råd til, hvordan I øger udbyttet af alt det, I allerede gør, og får en mere målrettet udvikling på medarbejderfronten. I tæt samarbejde med HR hjælper vi med at løfte den enkeltes motivation, teamånden og virksomhedskulturen. Sæt HR årshjulet i system og få mere for HR budgettet og lønkronerne.

Gør I det samme år efter år?

Du læser formentlig med her, fordi du har det overordnede HR ansvar, eller på anden vis er involveret i jeres forskellige HR aktiviteter. Det er både omfattende og tidskrævende at få det hele til at gå op i en højere enhed, og du genkender nok det tilbagevendende konfliktforhold mellem tid og ressourcer. Det, der desværre ofte sker, når tiden eller midlerne til det gode HR arbejde slipper op, er en nedprioritering af kvalitet og fokus. I gør, som I plejer, selvom I egentlig ønsker at gøre noget andet. Resultaterne bliver middelmodige og udviklingen udebliver. I yderste konsekvens giver det røde tal på bundlinjen.

Skab en rød tråd gennem hele året

Et HR årshjul i samarbejde med CoastZone følger ikke en bestemt model - det tager helt og holdent afsæt i jer. Vi tilbyder vores ekspertise i præcis det omfang og de retninger, I har behov for. Nedenfor har vi samlet de områder, som vi oftest hjælper vores kunder med. Klik på de røde overskrifter og lad dig inspirere - sammen finder vi frem til den sammensætning og røde tråd, der giver mening i jeres HR årshjul:

Kickoff af strategi
Effektive møder
Firmaarrangementer
Årets fester
Personprofiler
Medarbejdertrivsel
Medarbejderudvikling
Lederudvikling
Virksomhedskultur
Rekruttering og onboarding

Derfor er teambuilding vejen til jeres årsmål

Faktisk er det ret enkelt at svare på, hvorfor teambuilding bør være en del af jeres strategi:

  • Fordi medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource
  • Fordi teambuilding nærer medarbejdernes indre motivation og styrker teamkulturen
  • Fordi stærke teams skaber stærke resultater og gør virksomheden robust og attraktiv

Opdag teambuilding som den mest holdbare og langsigtede måde at nå jeres mål på. Et gennemført HR årshjul er designet til at gøre strategien i din virksomheden til virkelighed.

Få større impact for de samme midler

Med vores hjælp til HR arbejdet kan du skabe tryghed og udbytte på alle niveauer i din organisation:

  • Ledelsen ved, at alle HR indsatser understøtter strategien og giver et konkret udbytte
  • Medarbejderne ved, at de er sikret udvikling og oplevelser med høj faglighed og stor variation
  • Personaleforeningen ved, at der er styr på årets personalearrangementer i god tid
  • HR ved, at de er på forkant med budget, planlægning og udvikling

Find ud af, hvordan du tager mere aktiv styring og får større impact for de samme midler, som I allerede bruger på HR indsatser i dag.

Et HR årshjul skal understøtte jeres strategi

Når vi arbejder med HR årshjul, rykker vi tæt på jeres mål - de er omdrejningspunktet for vores samarbejde. Det væsentlige er at sikre, at alle de initiativer, der involverer medarbejderne i løbet af året, bakker op om det, I som virksomhed har sat jer for at nå. Netop dialogen og det nære samarbejde er uhyre vigtig for effekten af HR årshjulet. Ligesom jeres medarbejdere, er markedet hele tiden i bevægelse, og disse bevægelser tager vi højde for i vores samarbejde. I har brug for en fleksibel løsning, der understøtter strategien og følger udviklingen. 

Undgå at bruge tid og penge på forældede indsatser

Et år er lang tid, og I kan være sikre på, at I må omstille jer undervejs og tilpasse de planlagte indsatser. I får den nødvendige fleksibilitet hen over året i samarbejde med os, og den betyder - groft sagt - at I ikke hænger på programmer, som tiden og udviklingen er løbet fra. Det vigtigste i vores arbejde er at sikre jer det størst mulige udbytte hver gang, og derfor afstemmer vi alle forløb, inden vi mødes. Sammen justerer vi jeres HR årshjul med rettidig omhu.

Medarbejdernes ejerskab er altafgørende

Vi kan med sikkerhed sige, at de mål, I sætter for virksomheden, først er implementeret, når medarbejderne udstråler, udtrykker og udfører dem i det daglige arbejde. Det gælder, uanset hvilke resultater, I stræber efter. Et HR årshjul er flagskibet i CoastZone. Her kommer vores bredde og ekspertise til sin fulde ret, og vi kan trække tråde mellem alle de områder, vi hver dag arbejder med - og har gjort siden 2004. Det sikrer jer en solid erfaring og de mest anerkendte værktøjer inden for teambuilding i alle ender af skalaen. 

Start HR årshjulet på alle årstider 

Jeres første HR årshjul i samarbejde med CoastZone behøver ikke starte 2. januar. Vi udformer årshjul og planlægger forløb hele året rundt. Tænk ikke, at løbet allerede er kørt i marts, juni eller oktober. Det er ikke kalenderen, der bestemmer, hvornår I skal have et større afkast af jeres medarbejderinvestering.

Få mere viden om

Vi hjælper dig på vej

Instagram icon
Linkedin icon
Youtube icon